REGULAMIN

 

1. W sezonie letnim obowiązują turnusy tygodniowe (lub wielokrotność) od soboty do soboty (lub niedziela-niedziela). Rezerwacje przyjmujemy na minimum tydzień. Pobyty krótsze podlegają dopłacie w wysokości 30% należności. Poza sezonem, do pobytów krótszych niż 7 dni doliczana jest jednorazowa opłata serwisowa w wysokości 150zł.

 

2. Przyjmowanie Gości  od godz. 15:00, a wyjazd do godz. 10:00. Możliwość wcześniejszych godzin przyjazdu lub późniejszych wyjazdu należy wcześniej uzgodnić.

 

3. Rezerwacja domku odbywa się  przy pomocy poczty elektronicznej.

 

4. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości min. 30% całości należności, na wskazane konto w ciągu 3 dni od daty zamówienia telefonicznego lub e-mailem.

 

5. Resztę należności za zamówiony pobyt należy wpłacić najpóźniej do dnia poprzedzającego przyjazd, tak aby w dniu przyjazdu pieniądze były na koncie wynajmującego przed przekazaniem kluczy.

 

6. Nie dokonujemy zwrotu zadatku z tytułu rezygnacji z rezerwacji lub z pobytu. W przypadku skrócenia pobytu nie zwracamy  należności za niewykorzystany pobyt.

 

7. Wynajmujący może pobrać zwrotną kaucję w wysokości 300 zł , w gotówce, płatną w momencie przekazania kluczy– zwrot kwoty, ewentualnie pomniejszonej o koszty strat, przy wyjeździe po sprawdzeniu stanu domu i ogrodu.

 

8. Parkowanie pojazdu dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym. Maksymalnie jeden samochód do jednego apartamentu lub domku.

 

9.  Smażenie ryb i palenie tytoniu w domu jest zabronione. 

 

10. Obowiązuje segregacja śmieci („plastik i metal, papier, szkło, pozostałe”). Opakowania plastikowe oraz kartony przed wyrzuceniem należy zgnieść.

 

11. Istnieje możliwość wypożyczenia grzejnika elektrycznego za dodatkową opłatą wynoszącą 30zł za dobę.

 

12. Przy każdorazowym opuszczeniu domu prosimy o zamykanie okien i drzwi, ze szczególnym uwzględnieniem okna na poddaszu (niebezpieczeństwo zalania domu).

 

13.  Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy osobiste, wartościowe przedmioty, pieniądze pozostawione w domu oraz za zaparkowany samochód na naszym terenie.

 

14. Goście są zobowiązani do utrzymywania czystości i porządku oraz zwrotu domku/apartamentu w stanie zastanym. Korzystający z grilla - do pozostawienia porządku po zakończonym grillowaniu. Goście odpowiadają finansowo za ewentualne zniszczenia a szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczane będą na miejscu.

 

15.  Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00. W przypadku, gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój sąsiadów oraz nie przestrzegają powszechnie stosowanych norm współżycia - właściciel zastrzega sobie prawo wypowiedzenia pobytu bez prawa zwrotu należności za niewykorzystany pobyt.

 

16.  Małe zwierzęta przyjmujemy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. Osoby przebywające z psami, proszone są o nie wypuszczanie ich bez smyczy. W przypadku zanieczyszczenia przez psa terenu, właściciel zobowiązany jest natychmiast usunąć zanieczyszczenie. Obowiązuje zakaz korzystania przez psy z  łóżek, kanap i foteli. Za zwierzęta nie jest pobierana dodatkowa opłata, ale właściciele są zobowiązani posprzątać domek po pobycie ze zwierzęciem. Właściciel zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie.